تصویری از

افغانستان. هرات شهرک صنعتی فاز دوم نبش جاده ارغوان

شماره های تماس برق صنعتی

040-23-30-437
0787-28-40-30     0794-28-40-30

شمارهای تماس بلبرینگ و پنوماتیک:

040-23-30-438
0780-419-700     0794-595-595

sajadi-group.com

  خانه ها با علامت * الزامی میباشد.

  تصویری از دفتر مرکزی

  هرات - جاده بهزاد - بهزاده 38

  0789-789-789

  دفتر مرکزی
  تصویری از مرکز تولیدات

  افغانستان - هرات - شهرکت صنعتی - فاز 3 - سجادی گروپ

  0799798798

  مرکز تولیدات
  تصویری از تعمیرات ترانس

  افغانستان - هرات - شهرک صنعتی - فاز چهارم

  0777-678-567

  تعمیرات ترانس
  تصویری از سیم پیچی

  افغانستان - هرات - شهرک صنعتی - فاز چهارم - سیم پیچی سجادی گروپ

  0777-678-567

  سیم پیچی